Risttahuka pindala

risttahukas

Risttahuka pindala näitab, mitu ühikruutu katab risttahuka pinna.

St = 2(ab + bc + ac)

St - risttahuka täispindala
a - risttahuka pikkus
b - risttahuka laius
c - risttahuka kõrgus

pindala = 2 · (pikkus · laius + laius · kõrgus + pikkus · kõrgus)

Näide.
Leiame risttahuka pindala, kui risttahuka mõõdud on järgmised: pikkus 7 cm, laius 4 cm ja kõrgus 3 cm.

a = 7 cm
b = 4 cm
c = 3 cm
St = 2 · (7 · 4 + 4 · 3 + 7 · 3) = 2 · (28 + 12 + 21) = 2 · 61 = 122 (cm2)
Vastus. Risttahuka pindala on 122 cm2.


Teemaga seotud mõisteid: risttahukas, risttahuka pinnalaotus, ristkülik, ristküliku pindala.