Näiteülesanne

Kahe linna vahemaa on 208 km. Nendest linnadest väljusid samal ajal teineteisele vastu kaks jalgratturit. Üks neist sõitis kiirusega 15 km/h. Arvuta teise jalgratturi kiirus, kui jalgratturid kohtusid pärast 8-tunnist sõitu.

Koostame avaldise ja arvutame.

(208 – 8 · 15) : 8 = 11 (km/h)

Vastus. Teise jalgratturi kiirus oli 11 km/h.