Näidisülesanne

Kahe linna vahemaa on 208 km. Nendest linnadest väljusid samal ajal teineteisele vastu kaks jalgratturit. Üks neist sõitis kiirusega 15 km/h. Arvuta teise jalgratturi kiirus, kui jalgratturid kohtusid pärast 8-tunnist sõitu.

Lahendus selgitavate lausetega.
Esimene jalgrattur sõitis 8 · 15 = 120 km.
Teine jalgrattur sõitis 208 – 120 = 88 km.
Teise jalgratturi kiirus oli 88 : 8 = 11 km/h.
Vastus. Teise jalgratturi kiirus oli 11 km/h.