Näidisülesanne

Kahe linna vahemaa on 208 km. Nendest linnadest väljusid samal ajal teineteisele vastu kaks jalgratturit. Üks neist sõitis kiirusega 15 km/h. Arvuta teise jalgratturi kiirus, kui jalgratturid kohtusid pärast 8-tunnist sõitu.

Lahendus küsimustega
Mitu kilomeetrit sõitis esimene jalgrattur?
     8 · 15 = 120 (km)
Mitu kilomeetrit sõitis teine jalgrattur?
     208 – 120 = 88 (km)
Milline oli teise jalgratturi kiirus?
     88 : 8 = 11 (km/h)
Vastus. Teise jalgratturi kiirus oli 11 km/h.