Tekstülesande lahendamine

  1. Sa pead ülesandest aru saama.
  2. Koosta lahendusplaan, selleks
  3. Täida lahendusplaan.
  4. Hinda saadud tulemust.
  5. Sõnasta vastus.

Näide.
Kahe linna vahemaa on 208 km. Nendest linnadest väljusid samal ajal teineteisele vastu kaks jalgratturit. Üks neist sõitis kiirusega 15 km/h. Arvuta teise jalgratturi kiirus, kui jalgratturid kohtusid pärast 8-tunnist sõitu.

  1. Lahendus küsimustega.
  2. Lahendus selgitavate lausetega.
  3. Lahendus ühe avaldise koostamise teel.