Ringi pindala

ring      

Ringi pindala saame arvutada valemiga S = · r2

S - ringi pindala
r - ringi raadius
= 3,14159265358973238462643383… 3,14

pindala 3,14 · raadius · raadius

Näide.
Arvutame ringi pindala, kui ringi raadius on 5 cm.
S 3,14 · 52 = 78,5 (cm2)
Vastus. Ringi pindala on 78,5 cm2.


Teemaga seotud mõisteid: ring, pindalaühikud, arvu ruut ja kuup.