Murdjoon

Murdjoon koosneb punkte järjestikku ühendavatest lõikudest, kusjuures kolm järjestikust punkti ei asu ühel sirgel.

Joonisel on murdjoon ABCDE.
Antud punkte ühendavad lõigud on murdjoone lülid.
Lõikude otspunktid on murdjoone tipud.
Iga murdjoon on pikem tema otspunkte ühendavast lõigust.

Kui murdjoone otspunktid ei ühti, on murdjoon lahtine (murdjoon ABCDE). Kui murdjoone otspunktid ühtivad, on see kinnine murdjoon (murdjoon FGH ja murdjoon IJKLM). Kinnine murdjoon moodustab hulknurga.

murdjooned

Teemaga seotud mõisteid: murdjoone pikkus, punkt, sirge, sirglõik ehk lõik, hulknurk.