Kuubi pindala

St = 6 · a2

St - kuubi täispindala

a - kuubi serva pikkus

täispindala = 6 · serva pikkus · serva pikkus

Näide.
Leiame kuubi pindala, kui kuubi serva pikkus on 4 cm.

S = 6 · 42
S = 6 · 16
S = 96 cm2

Vastus. Kuubi pindala on 96 cm2.

kuup

Teemaga seotud mõisteid: kuup, kuubi pinnalaotus, ruut, ruudu pindala, geomeetrilised kujundid.