Näide 1

Joonestame kolmnurga kõrguse küljele a ja arvutame kolmnurga pindala.

 1. Joonestame kõrguse küljele a.
 2. Mõõdame aluse ja kõrguse.
  a = 6 cm
  h = 4 cm
 3. Korrutame aluse ja kõrguse.
  6 . 4 = 24 (cm2)
  Saame ristküliku pindala.
 4. Kolmnurga pindala leidmiseks jagame tulemuse 2-ga.
  24 : 2 = 12 (cm2)
  Kolmnurga pindala on 12 cm2.